img

RODO - aktualizacja informacji

 

Od 25 maja na terenie Unii Europejskiej obowiązuje nowe, ważne rozporządzenie związane z ochroną prywatności – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie “RODO”).

 

Dotychczasowe środki ochrony danych osobowych w Fundacji Nieinni spełniały wymagania Rozporządzenia, jednak wraz z nowymi przepisami pojawia się kilka formalności, które musimy uwzględnić.

Działanie po Państwa stronie nie jest wymagane, zachęcamy jednak do przeczytania poniższej wiadomości ponieważ uważamy, że ochrona prywatności to temat ważny dla każdego.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem gromadzonych danych jest Fundacja Nieinni z siedzibą w Sosnowcu
ul. Sportowa 2, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000504038 , NIP: 6443506612, REGON: 243526337 , określana dalej na potrzeby niniejszej polityki prywatności Administratorem Danych.

 

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas przekazania darowizny dla podopiecznych Fundacji.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Fundację?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do współpracy,
w tym do:

 

  • umożliwienia kontaktu z Państwem, także drogą elektroniczną,

  • obsługi reklamacji,

  • obsługa procesu wysyłki podziękowań i życzeń okolicznościowych,

  • obsługi zgłoszeń, (także przez formularz kontaktowy).

 

Przetwarzamy Państwa dane również do celów wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, którym jest:

 

  • prowadzenie analiz i badań,

  • obsługa Państwa próśb, które nie są związane wprost z realizacją statutu,

  • przechowywanie danych do celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności ( wykazania przez Nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

 

Czy musisz Nam podawać swoje dane osobowe?

Państwa dane osobowe pomagają Nam na bieżąco realizować podziękowania po dokonaniu pomocy dla podopiecznych. Wykonanie przelewu jest jednoznaczne z przekazaniem Nam Państwa danych osobowych takich jak : imię nazwisko, adres.

W celach bieżącej komunikacji wymagany jest również: e-mail oraz numer telefonu.

 

Dlaczego stworzono politykę prywatności i jakie przysługują Państwu prawa?

Polityka prywatności została przyjęta przez Administratora Danych w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Administrator Danych zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają wszystkim darczyńcom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tym akcie prawnym.

Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na adres: aktualizacja.nieinni@gmail.com

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Jeśli wyrazisz zgodę, możemy udostępnić Państwa dane jedynie na prośbę podopiecznego. Nie współpracujemy z żadną firmą zewnętrzną celem świadczenia usług.

 

Jak długo przechowujemy Pa\ństwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetrzymywane przez okres realizacji darowizny oraz procesu realizacji podziękowań, a także:

  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

  • statystycznych i archiwizacyjnych,

  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom.

 

 

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane przez Fundację w sposób zautomatyzowany, jak również nie podlegają profilowaniu.

 

Dbając o Państwa dane nie narażamy Was na żadne skutki prawne, jak i bezpośredni wpływ na Państwa osobę.