img

DZIĘKUJEMY!

 W tak trudnym czasie, z jakim mierzy się cały świat, wsparcie Darczyńców ma dla nas ogromne znaczenie.

Dziękujemy firmie Adsystem ( https://www.adsystem.pl/ ), która wsparła nas darowizną.

Pomaganie jest piękne!