img

PLACÓWKI

  • podopieczni
    Rodzinny Dom Dziecka - M. M. Szurdyga w Rzeszowie
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Gliwice

Tworzymy rodzinę zastępczą dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą mieszkać w swoich rodzinnych domach z rodzicami.

W Rzeszowie jesteśmy od 1 sierpnia 2014r, a wcześniej przez trzy lata mieszkaliśmy w Rakszawie.


Od 5 sierpnia 2011 roku - od kiedy jesteśmy razem - troszkę się pozmieniało w naszym składzie, zaczynaliśmy w ósemkę - sześcioro dzieci i my - 2 marca 2013 nasze rodzinne szeregi zasilił nasz syn, a 8 listopada 2014 na pokład wkroczyła córka.


W sierpniu 2015 rozstaliśmy się Domisiem, który znalazł kochającą rodzinę adopcyjną.


Końcem marca 2016r do naszej rodziny dołączyła trójka rodzeństwa.

Po pół roku, 4 października 2016r, udało się i mogli wrócić do domu i mamy :),

a w czerwcu 2016r przestała z nami mieszkać Ania.

We wrześniu 2017r, zamieszkała u nas kilku dniowa Jagódka, a od 1 listopada, na swoje odszedł Piotrek.

 

 

Obecnie nasza rodzina składa się z ośmiu osób :) 

 

 

Aktualne potrzeby placówki to przede wszystkim organizacja zajęć edukacyjnych, wypoczynku, jak również potrzeby bieżące dzieci.

 

Wpłat dokonywać można na konto Fundacji w tytule wpisując: RDD Rzeszów
BANK ING 47 1050 1360 1000 0090 3033 8876

 

Dziękujemy za okazaną pomoc :)

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Gliwice

Cel: dofinansowanie bieżących potrzeb, atrakcji dla dzieci, paczek świątecznych

 


 


TPD jest organizacją charytatywną, pożytku publicznego o strukturze ogólnokrajowej. Jest to najstarsza Polska organizacja opiekuńczo-wychowawcza założona w 1919 r. Od lat prowadzi działalność społeczną na rzecz dzieci z ubogich rodzin, przewlekle chorych, niepełnosprawnych i innych potrzebujących pomocy. Jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców, opiekunów oraz odpowiedzialnych za nie osób.
Gliwicki oddział Miejski TPD działa aktywnie na terenie Gliwic od długich lat.

Podopieczni TPD pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych biedą, patologią i wykluczeniem społecznym oraz o mniejszych szansach edukacyjnych. 

TPD z przekazanych środków organizuje dla dzieci m.in. wycieczki krajoznawcze, wyjścia do teatru lub kina. Placówka stara się zapewnić dzieciom wszystko to czego na co dzień im brakuje. 


Potrzebne są środki na bieżącą działalność Towarzystwa czyli: artykuły żywnościowe, artykuły szkolne, plastyczne, książki, zabawki, artykuły wyposażenia pomieszczeń, odzież, obuwie, artykuły sportowe oraz środki higieniczne.

 

Wpłat dokonywać można na konto Fundacji w tytule wpisując:na cele statutowe/TPD Gliwice
BANK ING 47 1050 1360 1000 0090 3033 8876